River challenge

Radoznalost i želja za avanturom neka vam budu nit vodilja prilikom istraživanja nestvarnih ljepota i divljina riječne flore i faune. Blizina rijeke usporava puls i na neočekivani način čini da se osjećamo sretnije i življe, a mi ćemo se pobrinuti da izazovemo uzbudljivu i kreativnu stranu vašega karaktera tako što ćemo vam priremiti neodoljivo zahtjevne izazove.