Slavonija i Baranja

Slavonija i Baranja su istočni odnosno kontinentalni dijelovi Republike Hrvatske smješteni između rijeka Drave, Save i Dunava dio su plodne i bogate Panonske nizine. Prekrasni grad Osijek je najveće urbano i administrativno sjedište a leži na obali rijeke Drave koja se dalje nastavlja u neponovljivi rezervat, Park Prirode Kopački Rit koji je jedno od najvećih zaštičenih fluvijalno močvarnih područja u Europi, dok je sama rijeka Drava zajedno sa rijekom Murom zaštičeno prirodno područje. Na krajnjem istoku tu je također i rijeka Dunav, najveća rijeka u Europi i grad Vukovar koji leži na utoku rijeke Vuke u Dunav. Južna granica Slavonije i Baranje je rijeka Sava koja je najduža Hrvatska rijeka na čijim obalama leži Park Prirode Lonjsko Polje koje je između ostalog poznato i kao ornitološki rezervat. Središnjim dijelom Slavonije i Baranje dominira planina Papuk odnosno Park Prirode Papuk, koji zajedno sa Krndijom i Diljem čine slavonsko gorje.

Što raditi?

Kako pojedinca integrirati u tim, kako od grupe ljudi stvoriti tim koji uspješno realizira poslovne zadatke i izazove, a kako u već postojećem kolektivu povećati povezanost i uspješnost… Razvoj team buildinga posljednjih godina pretvorio je tu vrstu grupnih aktivnosti u značajan alat kvalitetnog menadžmenta. Kako pojedinca integrirati u tim, kako od grupe ljudi stvoriti tim koji uspješno realizira poslovne zadatke i izazove, a kako u već postojećem kolektivu povećati povezanost i uspješnost… Razvoj team buildinga posljednjih godina pretvorio je tu vrstu grupnih aktivnosti u značajan alat kvalitetnog menadžmenta.

Kako pojedinca integrirati u tim, kako od grupe ljudi stvoriti tim koji uspješno realizira poslovne zadatke i izazove, a kako u već postojećem kolektivu povećati povezanost i uspješnost… Razvoj team buildinga posljednjih godina pretvorio je tu vrstu grupnih aktivnosti u značajan alat kvalitetnog menadžmenta. Kako pojedinca integrirati u tim, kako od grupe ljudi stvoriti tim koji uspješno realizira poslovne zadatke i izazove, a kako u već postojećem kolektivu povećati povezanost i uspješnost…

Što posjetiti?

Kako pojedinca integrirati u tim, kako od grupe ljudi stvoriti tim koji uspješno realizira poslovne zadatke i izazove, a kako u već postojećem kolektivu povećati povezanost i uspješnost… Razvoj team buildinga posljednjih godina pretvorio je tu vrstu grupnih aktivnosti u značajan alat kvalitetnog menadžmenta. Kako pojedinca integrirati u tim, kako od grupe ljudi stvoriti tim koji uspješno realizira poslovne zadatke i izazove, a kako u već postojećem kolektivu povećati povezanost i uspješnost… Razvoj team buildinga posljednjih godina pretvorio je tu vrstu grupnih aktivnosti u značajan alat kvalitetnog menadžmenta.

Kako pojedinca integrirati u tim, kako od grupe ljudi stvoriti tim koji uspješno realizira poslovne zadatke i izazove, a kako u već postojećem kolektivu povećati povezanost i uspješnost… Razvoj team buildinga posljednjih godina pretvorio je tu vrstu grupnih aktivnosti u značajan alat kvalitetnog menadžmenta. Kako pojedinca integrirati u tim, kako od grupe ljudi stvoriti tim koji uspješno realizira poslovne zadatke i izazove, a kako u već postojećem kolektivu povećati povezanost i uspješnost…